Kernwaarden

1. Integriteit
Het geheel van waarden, normen en afspraken welke de  integriteit binnen ons team bewaakt. Van klanten en handelspartners verwachten wij dezelfde ‘fairness’ .

2. Klant centraal
De wensen van de klant zijn bepalend en staan bij ons centraal. Het inventariseren van de behoefte van u als klantrelatie, het bieden van hoogwaardige service en het nakomen van gemaakte afspraken zijn de basis van ons denken en handelen.

3. Verantwoordelijkheid en betrokkenheid
Wij voelen een grote mate van verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij u als klantrelatie en de maatschappij in het algemeen. In verband hiermee stimuleren wij op alle niveaus binnen onze organisatie deskundigheid, het nemen van verantwoordelijkheid en het oplossen van problemen op een slagvaardige en effectieve wijze .

4. Teamgeest
Samenwerken binnen ons team is een eerste vereiste. Betrokkenheid, persoonlijk contact en waardering voor (klant) resultaten zien wij als kritische succesfactoren voor een goede samenwerking. Vertrouwen geven en daarnaast oprecht en duidelijk zijn.

5. Flexibiliteit
Ons team is in staat om snel op ontwikkelingen en veranderingen in te spelen of te anticiperen. Wij zien dit als  een meerwaarde voor onze klantrelaties.

6. Ondernemersgeest
Een actief en ondernemende organisatie vraagt ook om een team dat ondernemend is, initiatieven toont en zich verantwoordelijk voelt voor het resultaat. De directie van Bakery Stars stimuleert het nemen van eigen initiatieven en de ondernemersgeest.